Lielais banneris


Bezmaksas riepu aizsardzība no IF Apdrošināšana

Reģistrēties apdrošināšanas saņemšanai


Riepu apdrošināšana ir apdrošināšana, ko piedāvā SIA Autoriepu nams sadarbībā ar If Apdrošināšana saviem klientiem, kas iegādājas jaunas riepas izmēros no R14 līdz R19 un riepas profilu ne zemāku par 40 SIA “Autoriepu nams” veikalā Ziepniekkalna ielā 2 vai www.riepas.lv. Apdrošināšana attiecas arī uz RunFlat tipa riepām.

Apdrošināšanas akcija darbojas no 28.10.2019 līdz 30.04.2020.

Lai apdrošināšana darbotos, pirkums ir jāreģistrē If Apdrošināšana mājaslapā 5 (piecu) dienu laikā no pirkuma brīža. Triju dienu laikā uz klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts riepu apdrošināšanas sertifikāts. Riepu apdrošināšanu var saņemt jebkura fiziska persona vai juridiska persona ar autoparku ne lielāku par 5 (piecām) automašīnām.

Riepu apdrošināšana ir spēkā vienu gadu no riepu iegādes brīža un attiecas uz vienu apdrošināšanas gadījumu katrai riepai apdrošināšanas periodā. Riepu apdrošināšana darbojas Baltijas valstīs (Latvija, Igaunija, Lietuva). Riepu apdrošināšana sedz šādus gadījumus:

  • Ja riepa tiek bojāta avārijas, citu veidu sadursmes un trieciena rezultātā, piemēram, uzbraucot uz apmales;
  • Ja bojājumi riepai radušies ceļa seguma, piemēram, bedru, atvērtu komunikācijas lūku, stiklu, šķembu vai tramvaja sliežu, dēļ;
  • Ja riepai tiek veikti bojājumi ļaunprātīgi, piemēram, riepa tiek sadurta.

Šajos gadījumos, ja ir iespējams, tiek veikts riepas remonts, bet ja bojātā riepa nav remontējama atbilstoši nozares standartiem, tad tā tiek nomainīta uz tādu pašu jaunu riepu. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar riepu remontu, montāžu vai riepas nomaiņu, sedz If Apdrošināšana.

Izņēmumi, kādus zaudējumus riepu apdrošināšana nesedz:

  • Riepu zādzība;
  • Zaudējumi saistībā ar disku bojājumiem;
  • Auto palīdzība uz ceļa un auto evakuatora pakalpojumi;
  • Ja riepu protektora dziļums ir mazāks nekā 6 mm ziemas riepām un 5 mm vasaras riepām;
  • Ja riepa ir bojāta nepareizas ekspluatācijas vai transportlīdzekļa tehnisku nepilnību dēļ;
  • Ja riepai ir veikts remonts, kas nav saskaņots ar SIA “Autoriepu nams”.

Par riepas bojājumiem ir jāsazinās ar Autoriepu nams pa tālruni - 67 607 575 un, ierodoties SIA “Autoriepu nams” servisā, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments un If Apdrošināšana izsniegtais sertifikāts. Ja riepa tiek bojāta ārpus Rīgas teritorijas, ir jāsazinās ar Autoriepu nams un jāvienojas par konkrētu servisu, ar kuru Autoriepu nams ir vienošanās par sadarbību.

Ar riepu apdrošināšanas noteikumiem var iepazīties šeit.