Pievienots grozam

SIA “Autoriepu Nams” Privātuma politika

 1. SIA “Autoriepu Nams” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40103281482, juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 2, Rīga, LV-1004, Latvija) (turpmāk – Autoriepu Nams), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Autoriepu Nams apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Autoriepu Nams ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, logrīkiem, līgumiem un citiem avotiem.

  Personas datu ievākšana un izmantošana

 2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Autoriepu Nams pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
 3. Autoriepu Nams informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.riepas.lv apstirpinājums veiktajam pasūtījumam vai atgādinājums par drīzumā plānotu servisa pierakstu (1 dienu pirms un 2 stundas pirms pieraksta laika)
 4. Autoriepu Nams informē, ka norādot savu telefona numuru, piekrītat, ka tas tiek iekļauta datu bāzē un var tikt izmantots saziņai www.riepas.lv veiktajo pasūtījumu apstrādei vai atgādinājums par drīzumā plānotu servisa pierakstu (1 dienu pirms un 2 stundas pirms pieraksta laika)
 5. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.riepas.lv, Autoriepu Nams vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.riepas.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
  2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
  3. www.riepas.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
  4. IP adreses;
  5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.riepas.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

  Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 6. Autoriepu Nams apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
  1. Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
  2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
  3. Biznesa plānošanai un analītikai
 7. Autoriepu Nams apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
  • Līguma noslēgšanai vai izpildei
  • Datu subjekta piekrišana

  Personas datu glabāšanas ilgums

 8. Autoriepu Nams glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Autoriepu Nams var realizēt savas leģitīmās intereses;
  kamēr Autoriepu Nams pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  Sīkdatnes

 9. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Autoriepu Nams mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

  Kāpēc Autoriepu Nams izmanto sīkdatnes?

 10. Autoriepu Nams izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
  sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
  mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 11. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Autoriepu Nams leģitīmā interese.
 12. Autoriepu Nams neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Autoriepu Nams informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
 13. Autoriepu Nams nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.riepas.lv lietotājs paliks anonīms.

  Trešo personu sīkdatnes

 14. Autoriepu Nams mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

  Sīkdatņu kontrole

 15. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 16. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

  Personas datu saņēmēji

 17. Likumā noteiktos gadījumos Autoriepu Nams var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Autoriepu Nams var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 18. Autoriepu Nams interneta vietnē www.riepas.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
 19. . Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

  Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 20. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Autoriepu Nams par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot Autoriepu Nams birojā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 2, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 21. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 22. Autoriepu Nams veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 23. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

  Tiesības atsaukt piekrišanu

 24. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: riepas@riepas.lv
 25. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 26. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: riepas@riepas.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

  Izmaiņas Privātuma politikā

 27. Autoriepu Nams ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.riepas.lv.