Pievienots grozam

Ziemas kravas riepas Norvēģijā

Grozījumi regulā par mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu

1990.gada 25. janvāra regulā Nr.92, ‘’Par transportlīdzekļu izmantošanu’’, ir veiktas šādas izmaiņas (izmaiņas ir slīprakstā):

 1-4. Riepas un diski

 1. Turpmākais attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir riteņi un kuru kontrukcija atļauj pārvietoties ar 30 km/h vai vairāk:

a)   automobiļu, motociklu, traktoru, motorizētu iekārtu, piekabju un uzkarināmo agregātu riepu protektora dziļumam jābūt vismaz 1,6 mm.

No 1.novembra līdz pirmajai pirmdienai pēc Lieldienām riepām uz transportlīdzekļiem, kas minēti a) apakšpunktā, riepām ir jābūt ar protektoru dziļumu vismaz 3 mm . Gada attiecīgajā periodā, transportlīdzekļiem ar pieļaujamo kopējo masu virs 3500 kg jābūt protektora dziļumam vismaz 5 mm. Nordland, Troms un Finnmark reģionos attiecīgajam riepu protektora dziļumam jābūt periodā no 16. oktobra līdz 30. aprīlim.

Protektora dziļums tiek mērīts platākajā garenrievā, protektora centrālajā daļā, apmēram ¾ no sānu malas pa visu riepas diametru, izņemot uz protektora nodiluma indikatoriem.

       b ) Uz vienas ass jābūt riepām ar aptuveni līdzīgām tehniskajām īpašībām.

       c ) Riteņiem jābūt ar pietiekamu statisko un dinamisko balansu.

2. Nedrīks izmantot transport līdzekļus kuru riepu saķere neatbilst apkārtējās vides prasībām, vajadzības gadījumā jāizmanto ziemas riepas ar vai bez radzēm, sniega ķēdēm vai līdzīgām vilces ierīcēm. Ziemas riepām jābūt  marķētām ar M+S , MS, M&S , M-S , ‘Mud and Snow ‘, 3PMSF vai "3 peak mountain snowflake", un jābūt paredzētām braukšanai ziemā. Tikai ziemas riepas ir atļauts izmantot ar radzēm, izņēmums ir motociklu riepas. 

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru atļautā kopējā masa ir lielāka par 3500 kg, ir jāizmanto ziemas riepas uz visām asīm, izņemot uz paceļamo asi, braucot pa koplietošanas ceļiem no 15.novembra līdz 31.martam .

Transportlīdzekļi, kas vecāki par 30 gadiem un kuri netiek izmantoti komercpārvadājumiem, transportlīdzekļi ko izmanto celtniecības darbos būvlaukumos , kā arī transportlīdzekļi  kas tiek izmantoti Norvēģijas bruņoto spēku vajadzībām , ir atbrīvoti no prasības , kas noteikta otrajā daļā.

Transportlīdzekļiem ar pieļaujamo kopējo masu virs 3500 kg , ja ir paredzams, ka transportlīdzeklis var braukt pa koplietošanas ceļiem uz sniega vai ledus , un vienmēr, laika posmā no 1.Novembra līdz pirmajai pirmdienai pēc Lieldienām, jābūt līdz sniega ķēdēm, kas pielāgotas transportlīdzekļa riteņiem tā lai nodrošinātu nepārtrauktu kontaktu starp sniega ķēdēm un ceļa virsmu. Sniega ķēdēm jābūt izgatavotām no metāla/tērauda un jābūt piemērotām laika apstākļiem un jāspēj izturēt spriedzi braucot ziemas apstākļos. Nordland, Troms un Finnmark reģionos atbilstošais periods ir no 16 oktobra līdz 30 aprīlim.

Skaits ar sniega ķēdēm, kas jāpārvadā transportlīdzeklī saskaņā ar ceturto daļu:

a) mehāniskajā transportlīdzeklī ar pieļaujamo kopējo masu virs 3500 kg, ir jābūt vismaz trīs sniega ķēdēm, no kurām viena ir piemērota priekšējiem riteņiem un divas dzenošajiem riteņiem.

b) autovilcējs, kas sastāv no mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes , ja abu pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, ja mehāniskajam transportlīdzeklim ir divas dzenošās asis, ir jābūt vismaz septiņām sniega ķēdēm. Viena sniega ķēde paredzēta priekšējam tiltam, četras sniega ķēdes dzenošajam tiltam, un divas piekabei . Ja mehāniskais transportlīdzeklis ir ar vienu dzenošo tiltu vai tiek izmantotas dubultā izmēra sniega ķēdes, tad nepieciešamas piecas sniega ķēdes, no kurām divas ir piemērotas mehāniskā transportlīdzekļa dzenošajiem riteņiem.

c) ‘’On Spot’’ automātiskā riepu ķēde aizstāj divas standarta sniega ķēdes, ja mehāniskajam transportlīdzeklim ir divas dzenošās asis.

3. Radžotas riepas vai sniega ķēdes nedrīkst izmantot laika posmā no pirmās pirmdienas pēc Lieldienām līdz 31.oktobrim, ja vien laika apstākļu dēļ tas nav nepieciešams. Nordland, Troms un Finnmark reģionos atbilstošais periods ir no 1.maijam līdz 15.oktobrim.

Avots: http://www.eftasurv.int/media/notification-of-dtr/Regulation-concerning-Use-of-Motor-Vehicles-§-1-4.pdf